Zizzis internasjonale salgskontorer og showrooms

Zizzis internationale salgskontorer og showrooms

Zizzis internasjonale salgskontorer og showrooms

Nærhet til markedet er avgjørende for å markedstilpasse både vareutvalg og retailkonsept. Derfor er Zizzi representert på alle sine kjernemarked.

zizzi sales offices
zizzi - show room
zizzi - showroom 3