Kundeservice

Vilkår og betingelser

Se de fullstendige vilkårene og betingelsene for å handle på zizzi.no, inkludert betaling, levering, returnering, reklamasjon osv.

Cookiepolitikk

Ved å benytte denne hjemmesiden, https://www.zizzi.no, godtar du at vi bruker cookies.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten datafil, som vi lagrer på din datamaskin for å kunne holde styr på hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. En cookie er ikke et program og inneholder ikke virus..

Hjemmesidens bruk av cookies

Cookies er nødvendige for å få hjemmesiden til å fungere. Cookies hjelper oss også med å få overblikk over ditt besøk på hjemmesiden, så vi hele tiden kan optimere og målrette hjemmesiden etter dine behov og interesser. Cookies husker f.eks. om du tidligere har besøkt siden m.m.

Her er oversikten over hjemmesidens bruk av cookies og våre samarbeidspartnere i denne forbindelse:

Nødvendige cookies

Disse cookies kreves for at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som sluttbrukeren uttrykkelig har bedt om. Det kan f.eks. være cookies som brukes for å få en handlekurv til å virke.

 • Hjemmesidens innhold er lagret og administreres gjennom Hesehus CMS plattform. Den setter cookies, som brukes til å gjenkjenne deg når du beveger deg rundt på siden og husker om du f.eks. er logget inn.
 • Vi bruker våre cookiescript til å finne ut om du er blitt informert om hjemmesidens bruk av cookies.
Preferanse-cookies

Disse cookies brukes til å sikre en optimal brukeropplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte preferanser som språk eller valg, som gjør navigasjonen enklere. Det samles ikke inn noen personlig identifiserbare data med denne typen cookies.

 • Videoer på siden er integrert via YouTube. YouTube bruker bl.a. cookies til å registrere hvilke videoer som vises og hvor mye av filmen du har sett. YouTube cookies er såkalte Flash cookies.
Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies brukes til driften av hjemmesiden. Det kan f.eks. være opptelling av antallet besøkende eller andre informasjoner, som skal brukes til analyse. De brukes også i forbindelse med spørreskjemaer

Disse cookies kan i begrenset omfang samle inn data som kan henføres til den enkelte bruker.

 • Vi bruker Google Analytics for å analysere hvordan brukerne bruker hjemmesiden. De opplysninger som cookien samler inn om din bruk (trafikkdata, inkludert din IP-adresse) sendes til og lagres på Googles servere i USA..

Du kan fjerne cookies fra Google Analytics her:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing - anonym tracking på tvers av hjemmesider

Disse cookies brukes til å følge brukere på tvers av deres besøk på flere hjemmesider. Disse cookies kan brukes til å bygge opp profiler som viser hvilke søk hver bruker har foretatt eller hvilke sider de har besøkt. Disse cookies kan lagre data som identifiserer den enkelte bruker eller som inneholder spesifikk informasjon om brukeren..

Anonyme data kan bli delt med 3. part

 • Cookies fra Facebook brukes til å vise en "liker" knapp og informasjon om hvilke av dine Facebook-venner som liker siden. Facebook gir videre tilgang til et statistikkverktøy (Facebook Insights), som viser informasjon rundt bruken av Facebook.
Marketing – målrettet annonsering

Disse cookies brukes til å følge søke-, lese- og kjøpsvaner..

Informasjonen som samles inn brukes til å vise individualisert markedsføringsinnhold, som bannerannonser. Bruken av disse cookies kan innebære lagring og bruk av personlig identifiserbar informasjon til visning av individuelt tilpasset innhold og/eller deling av disse data med en 3. part med det samme formål. Enhver informasjon som lagres med bruk av disse cookies, kan bli gitt videre til 3. part.

 • Vi samarbeider med bedriften Precis Digital til styring av internettannonser i forsøk på å vise deg annonser som er relevante for deg
 • Vi samarbeider med bedriften Lojalitetsbyrået Bazaki ApS og Raptor om bruken av systemet, Heyloyalty til styring av våre nyhetsbrev, i forsøk på å vise deg stiler som er relevante for deg.
​Slik avviser eller sletter du dine cookies

Du kan alltid avvise cookies på din datamaskin ved å endre innstillingene i din nettleser. Hvor du finner innstillingene er avhengig av hvilken nettleser du bruker. Du skal imidlertid være oppmerksom på at hvis du gjør det, er det mange funksjoner og tjenester du ikke kan bruke, fordi de forutsetter at hjemmesiden kan huske de valgene du gjør.

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger

Denne hjemmeside er drevet og eid av:

Zizzi Norway AS
Kløvermarken 29
DK-7190 Billund
CVR: 98 95 79 541

E-mail kundeservice: kundeservice@zizzi.no
Telefon kundeservice:  +47 2396 0049

August 2020

Personvernerklæring

1. Generelt

1.1 Denne erklæringen om behandling av personopplysninger ("Personvernerklæring") beskriver hvordan Zizzi Norway AS, Kløvermarken 29, 7190 Billund (heretter ”Zizzi”) innsamler og behandler opplysninger om deg.

1.2 Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du avgir til oss eller som vi inn-samler via Zizzis hjemmeside, www.zizzi.no ("www.zizzi.no").

1.3 Zizzi er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til Zizzi kan skje via kon-taktopplysningene anført under pkt. 7.

1.4 Nettbutikken leveres av BGN Retail AS, cvr. nr. 98 95 79 541, Kløvermarken 29, 7190 Billund (”Zizzi”)

2. Hvilke personopplysninger innsamler vi, til hvilke formål og rettsgrunnlaget for behandlingen

2.1 Når du besøker www.zizzi.no innsamler vi automatisk opplysninger om deg og din bruk av www.zizzi.no, f.eks. om hvilken type nettleser du bruker, hvilke søketermer du bruker på www.zizzi.no, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjoner om din datamaskin.

2.1.1 Formålet er å optimere brukeropplevelsen og www.zizzi.no sin funksjon, samt fo-reta målrettet markedsføring, herunder ny målretning via Facebook og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for at vi kan ivareta våre inter-esser i å forbedre www.zizzi.no samt vise deg relevante tilbud.

2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på www.zizzi.no, innsamler vi de opp-lysningene du selv avgir, f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om den IP-adressen hvorfra bestillingen er foretatt.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere de produktene du har bestilt og ellers oppfylle vår av-tale med deg, herunder for å kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lov-krav, herunder til bokføring og regnskap. Ved kjøp innsamles IP-adressen med det formål og for å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svindel.

2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3 Når du påmelder deg vårt nyhetsbrev samler vi inn opplysninger om ditt navn, e-postadresse og evt. mobilnummer.

2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse av å kunne levere nyhetsbrev til deg.

2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 Når du melder deg inn vår kundeklubb blir du bedt om å opplyse f.eks. navn, adresse, fød-selsdato, e-postadresse, telefonnr., dine preferanser og interesser m.m. I tillegg til navn, adresse og e-postadresse velger du selv hvilke opplysninger du vil gi oss. I tillegg innsamler vi opplysninger under ditt medlemskap om din bruk av kundeklubbens fordeler, konkurran-ser du deltar i m.m. Vi sammenholder disse opplysningene med andre opplysninger vi har om deg, herunder opplysninger om hva du har kjøpt og eventuelt returnert.

2.4.1 Formålet er å kunne administrere ditt medlemskap og levere deg de tjenestene og tilby deg de fordelene som er forbundet med medlemskapet av kundeklubben, samt å ivareta vår interesse i å kunne sende nyhetsbrev og foreta målrettet mar-kedsføring.

2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved innmeldingen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektro-nisk markedsføring.

3. Mottakere av personopplysninger

3.1 Opplysninger om ditt navn, adresse, e-post, telefonnummer samt ordrenummer og spesifik-ke leveringsønsker videregis til PostNord, GLS, Bring eller en transportør som står for leve-ringen av de kjøpte varene til deg.

3.2 Opplysninger kan overlates til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på vår vegne. Vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og for-bedringer av www.zizzi.no, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, herun-der ny målretning, samt til din bedømmelse av vår virksomhet og produkter.
Disse virksomhetene er databehandlere og under vår instruks og behandler data som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne kan ikke anvende opplysningene til andre formål enn oppfyllelsen av avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om disse. Vi har inngått skrift-lige databehandleravtaler med alle databehandlerne som behandler personopplysninger på vår vegne.

3.3 To av disse databehandlerne, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etablert i USA. De nødvendige garantiene for overføring av opplysninger til USA er sikret gjennom da-tabehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

3.3.1 Kopi av Google LLCs sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopi av Facebook Inc.s sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4. Dine rettigheter

4.1 Med henblikk på å skape åpenhet rundt behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlige, opplyse deg om dine rettigheter.

4.2 Innsiktsretten

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til å anmode oss om opplysning om blant annet hvilke opplys-ninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av per-sonopplysninger og mottakere av opplysninger som evt. måtte finnes, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.

4.2.2 Du har rett til å få utlevert en kopi av de personopplysningene som vi behandler om deg. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger må du sende en skriftlig forespørsel til gdpr@ball-group.com Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være.

4.3 Retten til beriktigelse

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv beriktiget av oss. Dersom du blir oppmerksom på at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, oppfordres du til å rette en skriftlig henvendelse til oss, slik at opplysningene kan bli korrigert.

4.3.2 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding i vår kundeklubb har du selv mulighet til å korrigere via innloggingen til din brukerprofil.

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller visse av dine personopplysninger slettet av oss, f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen. I det omfanget en fortsatt behandling av dine opplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde våre rettslige forpliktelser eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktede til å slette dine personopplysninger.

4.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til at få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, f.eks. hvis du mener at de opplysningene vi behandler om deg ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss, utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse opp-lysningene til en annen dataansvarlig.

4.7 Retten til innsigelse

4.7.1 Du har til enhver tid rett til å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplys-ninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profileringen som foretas for å kunne målrette vår direkte markedsføring, da denne behandlingen foretas på grunnlag av våre legitime interesser, jfr. Punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker at vi bruker dine person-opplysninger til direkte markedsføring og profilering, må du slette dine cookies.

4.7.2 Du har dessuten til enhver tid rett til, av grunner som vedrører din personlige situasjon, å gjøre innsigelse mot den behandlingen av dine personopplysninger som vi foretar på grunn-lag av våre legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss til en gitt behandling av personopplysninger, herunder til fremsendelse av elektronisk kommunikasjon.

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å inngi en klage til Datatilsynet over vår behandling av dine per-sonopplysninger. Du klager ved å sende en skriftlig henvendelse til postadressen Datatilsy-net, Postboks 8177, 0034 Oslo.

5. Sletting av persondata

5.1 Opplysninger som er innsamlet om din bruk av www.zizzi.no jfr. pkt. 2.1. slettes senest når du ikke har brukt www.zizzi.no i 1 år.

5.2 Ved avmelding av Club Zizzi lagrer vi dine opplysninger i 6 måneder. Dette gjør vi for å unngå misbruk av velkomstrabatter. I denne perioden er det derfor ikke mulig for deg å motta en ny velkomstrabatt, men det er alltid mulig å registrere seg på nytt.

5.3 Opplysninger innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjennomført på www.zizzi.no jfr. pkt. 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet 3 år etter utløpet av det kalenderåret da du har foretatt ditt kjøp. Opplysninger kan imidlertid lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjel-dende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokfø-ringslovens krav.

5.4 Opplysninger som vi har innsamlet i forbindelse med din innmelding i og under ditt medlemskap i vår kundeklubb jfr. pkt. 2.4, vil vi automatisk slette: a) dersom du ikke har hatt oppdateringer eller interaksjon i 1 år, b) dersom du melder deg ut som medlem av vår kun-deklubb.

6. Sikkerhet

6.1 Vi har gjennomført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at personopplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommende sin kjennskap eller misbrukes.

6.2 Kun medarbeidere som har et reelt behov for å få adgang til dine personopplysninger for å utføre arbeidet sitt, har adgang til disse.

7. Kontaktopplysninger

7.1 Zizzi Norway AS er dataansvarlig for de persondata som innsamles via www.zizzi.no.

7.2 Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til denne Personvernerklæringen eller hvis du øns-ker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheter som beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:
Zizzi Norway AS,
Kløvermarken 29
7190 Billund

Tlf. nr.: 23 96 00 49
E-mail: kundeservice@zizzi.no

8. Endringer i personvernerklæringen

8.1 Såfremt vi foretar vesentlige endringer i Personvernerklæringen, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på www.zizzi.no.

8.2 Hvis du har meldt deg inn i vår kundeklubb, vil du bli orientert om endringene i erklæringen ved utsendelse av informasjon til din registrerte e-postadresse.

9. Versjoner

9.1 Dette er versjon 1 av Zizzi Norway AS’ personvernerklæring datert den 22.06.2021.

Kjøpsvilkår

Les nøye gjennom følgende betingelser før du bruker dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du betingelsene i sin helhet.

Velkommen til Zizzi’s offisielle nettbutikk (”Nettbutikken”).

Nettbutikken leveres av Zizzi Norway AS, cvr. nr. 98 95 79 541, Kløvermarken 29, 7190 Billund (”Zizzi”) 

Før du kan bestille varer fra nettbutikken, må du samtykke til disse Kjøpsvilkårene, Personvern erklæring for Zizzi Norway AS, og angrerettskjemaet (”Kjøpsvilkår”). Dette gjør du ved å aktivt klikke på at du har lest og godtatt betingelsene.  

Med ditt aktive klikk samtykker du til at vi kan gi deg opplysninger pr. e-mail og på papir – alt etter hva vi måtte finne hensiktsmessig.  

Vi selger kun varer fra nettbutikken til forbrukere som har fylt 18 år. Ved å godta disse Kjøpsvilkår bekrefter du at du er 18 år, og at du alene handler som forbruker, dvs. at du alene kjøper varer til eget forbruk, eller som en gave til noen andre.  

Fra https://www.zizzi.no/ leverer vi kun varer til adresser i Norge.
Levering til Svalbard og Jan Mayen er dessverre ikke mulig

1. Bestilling

På Nettbutikken vil du kunne finne opplysninger om en lang rekke varer, herunder materialvalg, størrelser, farger, kjennetegn, mål, vaskeanvisning og priser.  

Disse opplysningene har til formål å gi deg de beste forutsetningene for å kunne bedømme varen før du foretar bestilling av et kjøp i nettbutikken.  

Selv om vi hele tiden prøver å holde nettbutikken oppdatert, vil det være tilfeller der vi ikke kan levere varen til den prisen som fremgår i nettbutikken, eller i det hele tatt.

Du samtykker derfor til at nettbutikken kun er en oppfordring til deg om å gi oss et tilbud. Det betyr at vi ikke er forpliktet til å levere den eller de varene du har bestilt, før vi har trukket penger fra kontoen din.  

I handlekurven vil du kunne se varene du har valgt, samt deres samlede pris. Prisen er oppgitt i norske kroner, og inkluderer både moms, toll og leveringsomkostninger.

Du er ikke bundet av din bestilling før du har gjennomført følgende trinn:

 1. Din bestilling
 2. Informasjon
 3. Betaling  

Du kan på ethvert tidspunkt avbryte det trinnet du er på.

2. Betaling

Du kan betale for din bestilling på følgende måter:  

 • VISA
 • MasterCard
 • Klarna Fakturabetaling

Betaling med betalingskort foregår gjennom en kryptert forbindelse via Altapay. Ved betaling kreves det kortnummer, sikkerhetskode og utløpsdato.

Dine kredittkortopplysninger blir ikke lagret hos Zizzi Norway AS. Opplysninger om ditt kredittkort blir håndtert av vår betalingsleverandør Altapay. Det er derfor ikke mulig for en utenforstående å få tak i dine kredittkortopplysninger i vårt system.  

Klarna Fakturabetaling
Med fakturabetaling får du varene dine hjem før du betaler.

Ved betaling med faktura er betalingsfristen 30 dager fra den dagen varene sendes ut fra lageret vårt.
For å kunne betale med faktura krever vår betalingspartner ditt personnummer for å kunne gjøre en kredittsjekk, samt sjekke at bestillingen sendes til din folkeregistrerte adresse.
Klarnas faktura sendes elektronisk på e-mail.

Her kan du lese Klarnas betingelser til fakturabetalinger.

Om betaling av fakturaen uteblir, tilkommer purregebyr og forsinkelsesrenter etter Klarnas regler og standardutgifter. Om betaling etter dette fortsatt ikke skjer, overlates saken til inkassohåndtering, og ekstra kostnader tilkommer.

Noter at det ved retur er viktig at du flytter fram fakturaens forfallsdato for å slippe påminnelsesavgifter. Det gjør du ved å enten logge inn på din Klarna-konto, eller ringe til Klarna på tlf. 21 02 89 91.

Betalingen blir først trukket fra kontoen din når varen har blitt sendt ut fra vårt lager.  

Å betale med kort er gebyrfritt. Klarna fakturabetaling koster 29.00 NOK.

3. Bekreftelse av bestilling

Så fort du har bekreftet betalingen av de varene du har bestilt, vil du motta en automatisk generert e-mail med en bekreftelse fra oss.

E-mailen inneholder en oppsummering av din bestilling, dvs. type, størrelse, farge, pris inkl. moms og leveringsomkostninger, samt ditt ordrenummer. Du bør spare på denne e-mailen, skulle du ha behov for å kontakte vår kundeserviceavdeling senere.

Den automatisk genererte e-mailen er ingen bekreftelse fra oss om ditt tilbud, men informerer om at vi har mottatt din bestilling, og vil nå håndtere den.

4. Håndtering av bestilling

Vi sender din bestilling til lageret i det øyeblikket du avgir bestillingen. På denne måten kan leveringen skje raskest mulig, og vi kan raskest mulig forsikre oss om at vi har varen på lager.  

Hvis vi ikke har varen på lager, vil du motta en e-mail angående det.

Hvis vi har varen på lager, vil vi raskest mulig levere den til deg.  

Vi etterstreber å sende ut din bestilling fra lageret samme hverdag som du avgir bestillingen i nettbutikken, hvis du avgir bestillingen før kl. 12.

Hvis du først har avgitt bestilling etter kl. 12, i en helg eller på en helligdag, vil dine varer som hovedregel bli sendt ut førstkommende hverdag.

Vi kan dessverre ikke påta oss noe ansvar dersom du mottar varen senere enn du hadde forventet.

5. Informasjon om utsendelse

Samtidig som at varen sendes ut fra lageret vil du motta en e-mail. Denne e-mailen vil inneholde referanse til ditt ordrenummer.

E-mailen vil også inneholde følgende relevante opplysninger som du burde spare på:

 • Track og trace nummer fra speditør, for sporing av pakken
 • Faktura for kjøpet ditt i pdf-fil
 • Kjøpsvilkår og Personvernerklæring i pdf-fil
6. Levering og informasjon

Du kan dessverre ikke hente varene dine selv hos Zizzi Norway AS.
I stedet vil du motta dine varer med Bring.

Vi sørger for å inngå en avtale om levering med Bring. En vare er levert når du har den i din besittelse. Dvs. når den er levert til din adresse eller du har hentet den på Posten, i butikken eller lignende.

Hvis din faktura fra oss er på over 599,00 NOK inkl. moms er leveringen fraktfri.
Hvis din faktura fra oss er på under 599,00 NOK inkl. moms kommer frakt på 89,00 - 129,00 NOK i tillegg.

Din pakke med varer vil inneholde et Angrerettskjema med veiledning, samt et klistremerke med teksten ”Returpakke”.

Returseddelen inneholder en oversikt over de varene du har kjøpt, samt en veiledning til returnering.

Returseddelen og klistremerket med teksten ”Returpakke” bør benyttes hvis du ønsker å returnere en eller flere av de varene du har kjøpt, f.eks. hvis du angrer på kjøpet, eller ønsker å klage på varen.

Ved underleveringer krediteres det for ordrens manglende antall. Ved evt. linjerabatter krediteres dette også på ordren. Det vil i begge tilfeller bli advisert på samme mailadresse som er opplyst ved kjøpet.

Levering til Svalbard og Jan Mayen er dessverre ikke mulig.

7. Angrerett

Som forbruker har du rett til å angre på kjøpet ditt, uten begrunnelse, innenfor 100 dager dersom du er Club Zizzi-medlem. Dette gjelder fra den dagen du – eller en angitt tredjemann som ikke er transportøren - fikk varen i fysisk besittelse. Hvis du ikke er medlem av Club Zizzi, er det 30 dagers returrett som gjelder.

For å benytte deg av angreretten din skal du innen 100 dager, dersom du er Club Zizzi-medlem, informere oss om at du ønsker å benytte deg av angreretten din. Hvis du ikke er medlem av Club Zizzi, skal du informere oss innen 30 dager.

Dette kan du gjøre ved å benytte deg av Angrerettskjemaet som er vedlagt disse Kjøpsvilkår.

Du kan også velge å angre på kjøpet på andre måter. Meddelelse kani så fall være tydelig og sendes til:

retur@zizzi.no

Hvis du har benyttet deg av din angrerett, refunderer vi alle betalinger mottatt fra deg vedrørende det kansellerte kjøpet, også de eventuelle leveringsomkostningene på maks NOK 129,00, som du selv har måttet bidra med til leveringen av dine varer. Vi er dog ikke forpliktet til å refundere betalingsavgiften eller de ekstra omkostningene ut over de maks NOK 89,00, hvis du selv har valgt en annen leveringsform enn den billigste formen for standardlevering vi har tilbudt deg.  

Tilbakebetaling vil skje uten unødvendig forsinkelse, og senest 14 dager etter at vi har mottatt meddelelse fra deg om at du ønsker å angre kjøpet. Du vil kunne se pengene på din konto i løpet av 2-30 dager, avhengig av hvilken betalingsmetode du har benyttet.

Vi gjennomfører tilbakebetalingen med den samme betalingsmetoden du benyttet deg av ved den opprinnelige transaksjonen.

Vi kan dog tilbakeholde tilbakebetaling inntil vi har mottatt varen i retur fra deg, eller inntil du har fremlagt dokumentasjon på at du har returnert varen – avhengig av hva som skjer først.  

Ved retur av ordre betalt med Klarna-faktura, anbefaler vi at du flytter betalingsdato for å unngå påminnelsesgebyr (normalt 60 NOK) fra Klarna. Dette gjør du ved å enten logge inn på din Klarna-konto, eller ved å ringe til Klarna på tlf. 21 02 89 91.

8. Tilbakelevering etter angring

Dersom du angrer på kjøpet ditt skal du levere varen tilbake til oss uten unødvendig forsinkelse, og senest 100 dager fra datoen du informerte oss om at du ønsket å benytte deg av angreretten, dersom du er Club Zizzi-medlem. Dersom du ikke er medlem av Club Zizzi, er 30 dagers returrett som gjelder.

Du kan, mot fremvisning av faktura, returnere i en av Zizzis egne butikker, eller sende varen i retur til:
Zizzi Norge AS, Norsk Moteforum, Sjølyst Plass 3, showroom 108, 0278 Oslo, sammen med en utfylt returseddel. 

Tilbakelevering bes merket med returetiketten ”Returpakke” som sitter på ”Returskjemaet” som lå vedlagt i din pakke da du mottok den.  

Du må selv dekke de direkte utgiftene som er forbundet med tilbakesending av varen. Disse utgiftene vil være på NOK 109,00. Det tillegges også en returkostnad for uavhentede pakker. Beløpet vil vi trekke fra ditt tilgodehavende innen det utbetales til deg, dersom vi betaler for returfrakten. Returfrakt er gratis for Club Zizzi medlemmer.

Hvis varen forsvinner eller blir skadet under frakt er det ditt ansvar, så husk å notere deg track & trace-nummeret som står på den returpakkeetiketten du benytter.

Hvis varens verdi er redusert når vi mottar den, og denne reduksjonen skyldes håndtering utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og den måten den fungerer på, er du selv ansvarlig for verdireduksjonen.
En vare vil bl.a. miste sin verdi hos oss hvis du har klippet av merkelapper, vasket den, eller hatt den på i lengre tid enn det du ville gjort i et prøverom i en fysisk butikk.

I disse tilfellene vil vi ikke kunne selge varen til en annen kunde, og den vil normalt være uten verdi for oss. I et slikt tilfelle vil du ikke få pengene dine tilbake.

9. Bytteservice

Du kan bytte i alle Zizzis egne butikker.

Her kan du, mot fremvisning av faktura, bytte, reklamere eller returnere varer kjøpt i nettbutikken.

Det er ikke mulig å bytte ved å sende varen i retur til Zizzi.

10. Feil i forsendelsen

Hvis vi mot formodning ikke har levert de varene du har bestilt, og som står oppgitt på din faktura og/eller fraktseddel, skal du kontakte vår kundeserviceavdeling (se Pkt. 15), og opplyse dem om ditt ordrenummer.

Da vil vi så fort vi kan undersøke din ordre nærmere, og komme tilbake til deg.

​11. Reklamasjon

Hvis du har kjøpt en vare i nettbutikken som, til tross for vår kvalitetskontroll, likevel gir grunn til klage, kan du kontakte en av Zizzis egne butikker – husk å ta med fakturaen din.

Du kan også sende varen i retur sammen med Zizzi Norway AS’ returseddel til:

 

Zizzi Norge / Zizzi

Moteforum rom 218.

Sjølystplass 3

0278 Oslo

 

Det er viktig at du markerer på returseddelen at det er snakk om ”Reklamasjon”, samt hvor på varen feilen er.

Du skal ikke betale returporto for mangelfulle varer. Du skal derfor kun sette returklistremerket ”returpakke” på pakken, som var vedlagt din pakke da du opprinnelig mottok den, så sørger vi for betalingen.

Hvis varen er mangelfull vil vi etter å ha konstatert feil eller mangler, uten videre returnere det beløpet du har betalt for den gjeldende varen. Dette vil skje med den samme betalingsmetoden du brukte ved den opprinnelige transaksjonen.

12. Gjeldende lov - tvister

Ditt kjøp er underlagt forbrukerkjøpsloven. En klage på en vare kjøpt hos oss kan innsendes til Forbrukerklageutvalget. Klagen kan sendes inn via www.forbrukerklageutvalget.no.

Ved innsending av en klage skal du angi vår e-mailadresse: kundeservice@zizzi.no

13. Forbehold

Vi tar forbehold om tastefeil, prisendringer og utsolgte varer i nettbutikken.

Vi kan ikke garantere at de fargene som vises i nettbutikken presist gjengir de fargene varen faktisk har. Hvordan fargene gjengis på din skjerm avhenger av innstillingene på computeren din.

Informasjonen i nettbutikken kan inneholde tekniske eller typografiske feil.

Informasjonen i nettbutikken kan endres uten forvarsel.

Informasjonen som publiseres i nettbutikken kan inneholde referanser eller kryssreferanser til andre produkter. Adgang til slik informasjonen kan ikke garanteres, spesielt med tanke på at informasjonen kan endres uten forvarsel.

14. Personopplysninger og cookies

I forbindelse med din bruk av nettbutikken, vil det bli behandlet – herunder innsamlet og brukt, en rekke opplysninger om deg.

Det er en betingelse for å bruke nettbutikken, at du samtykker til gjeldende Personvernpolicy for Zizzi Norway AS, som er vedlagt disse Kjøpsvilkår som bilag 1 (”Personvernpolicy”). Du samtykker til denne Personvernpolicy når du aktivt klikker på at du godtar disse Kjøpsvilkår.  

Den til enhver tid gjeldende Personvernserklæring for Zizzi Norway AS, og informasjon om bruken av cookies, finner du på hjemmesiden under domenenavnet https://www.zizzi.no.

15. Opphavsrett & varemerker

Bilder av varene og innholdet i nettbutikken, herunder tekst, bilder og lyd, er beskyttet av opphavsretten, og tilhører Zizzi Norway AS.

Bilder av varer og øvrig innhold i nettbutikken kan ikke brukes, gjengis, endres eller kopieres med mindre det foreligger et samtykke fra Zizzi Norway AS.

Varene som kjøpes i nettbutikken er merket med varemerker, registrert av Zizzi Norway AS, som er et selskap i samme konsern som Zizzi Norway AS.

Det er ikke tillatt å bruke disse varemerkene til kommersielle formål, med mindre det foreligger samtykke fra Zizzi Norway AS.

16. Kontaktopplysninger

Hvis du vil kontakte Zizzi’s kundeservice pr. telefon, kan du ringe på: 22 43 11 00 (Mandag - torsdag: kl. 09.00 - 17.00, fredag: kl. 09.00 - 16.00, med lunsjpause mellom kl. 12.00-12.30).  

Vi kan ikke kontaktes i helger eller på helligdager.

Du kan også kontakte oss på vår e-mailadresse: kundeservice@zizzi.no
Du kan også bruke vanlig post ved å sende til:

Zizzi Norway AS
Kløvermarken 29
7190 Billund
Danmark
Att.: Kundeservice – Ecommerce

Du kan åpne og printe ut vårt Angrerettskjema. Du kan også kopiere teksten fra Angrerettskjemaet og sende det via mail til retur@zizzi.no

Åpne og print ut vår angrerettsformular.

Du kan også kopiere teksten fra angrerettsformularen og sende det via mail til retur@zizzi.no

Version 03. d. 25. 05. 2020

Ofte stilte spørsmål

kundeservice@zizzi.no

Mail besvares på hverdager, hurtigst mulig innenfor 24 timer

E-mail

Chat med oss

Mandag - torsdag: kl. 09.00 - 21.00
Fredag: kl. 09.00-16.00

Start samtale

Kontakt butikk

Har du spørsmål til en av våre butikker, kan du finne butikkene og deres kontaktinfo her

Finn butikk

23 96 01 00

Mandag - torsdag: kl. 09.00 - 17.00
Fredag: kl. 09.00-16.00

Obs: Vi tilbyr kundeservice på norsk