ZIZZIS INTERNASJONALE SALGSKONTORER OG SHOWROOMS

Nærhet til markedet er avgjørende for å markedstilpasse både vareutvalg og retailkonsept. Derfor er Zizzi representert på alle sine kjernemarked:​