PERSONVERNPOLICY

Ball Wholesale A/S, Kløvermarken 29, 7190 Billund (heretter ”Ball”) tilbyr bl.a. en nettbutikk på hjemmesiden under domenenavnet www.zizzi.no (”Nettbutikken”), en Facebook side på https://da-dk.facebook.com/zizzi.dk (”Facebook-siden”), og Ball tilbyr medlemskab i Club Zizzi, som gir adgang til nyhetsbrev, eksklusive tilbud, invitasjoner til lokale arrangementer, inspirasjon, stiltips og annen informasjon om motetrender (”Club Zizzi”).

I forbindelse med at du bruker hjemmesiden www.zizzi.no, Nettbutikken, Facebook-siden, og/eller at du melder deg inn i og benytter Club Zizzi, samler vi i Ball inn en rekke personopplysninger om deg og dine aktiviteter, som senere behandles, slik det er definert i Personopplysningsloven.


De opplysninger vi behandler er:
Ditt for- og etternavn, alder, kjønn, fysiske adresse, e-postadresse, telefonnummer, klesstørrelse, hvilken fysisk Zizzi butikk du er tilknyttet, samt dine aktiviteter som f.eks. de bestillinger du har gjort ved bruk av Nettbutikken og adferd ved bruk av online tjenester.

Opplysningene om deg oppbevares i ikke-kryptert form, og de transmitteres heller ikke i kryptert form.

Personopplysningene bruker vi for å gi deg tilgang til de tjenester som finnes på Nettbutikken, Facebook-siden og/eller som Club Zizzi medlem, til å ekspedere de eventuelle bestillinger som du måtte gjøre på Nettbutikken, til å monitorere eventuelle forbedringsmuligheter for de tjenester som tilbys på Nettbutikken, Facebook-siden og/eller gjennom Club Zizzi, og under hensyn til bokføringslovgivningen.

I tillegg registrer vi, om du har akseptert våre Handelsbetingelser, om du har meldt deg inn i Club Zizzi, om du har akseptert Balls informasjon om bruken av cookies, og om du har bedt om å  motta uoppfordrede elektroniske henvendelser.

På din forespørsel skal Ball opplyse deg om hvilke typer opplysninger Ball behandler som vedrørende deg, behandlingens formål, hvem som kan motta dine opplysninger, og hvor disse opplysningene kommer fra. For å bruke Nettbutikken, Facebook-siden og/eller Club Zizzi skal du lese og akseptere denne Personvernerklæringen.


PERSONVERNERKLÆRING FOR BALL WHOLESALE A/S

1. FORMÅL MED PERSONVERNERKLÆRINGEN

1.1 Formålet med Balls personvernerklæring er å forklare hvordan Ball samler inn, beskytter og bruker opplysninger, som kan knyttes til en bestemt person.

1.2 Denne personvernerklæringen omfatter Balls behandling av persondata, som samles inn om deg som kunde hos Ball, når du registrerer og bruker Nettbutikken på hjemmesiden under domenenavnet www.zizzi.no, Facebook-siden, som Club Zizzi medlem, eller hvis du ellers har akseptert å motta uoppfordret materiale fra Ball.


2. DEFINISJON

2.1 Med ”persondata” menes her opplysninger av enhver art, som kan knyttes til deg eller brukes til å identifisere deg som fysisk person.


3. HVILKE OG HVORFOR SAMLER BALL INN PERSONDATA?

3.1 Ball behandler opplysninger om deg, inkludert ditt for- og etternavn, din adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, alder, klesstørrelse, opplysninger om dine aktiviteter, inkludert henvendelser, bestillinger, interesser, fokusområder, søk m.m.

3.2 Ball trenger å behandle persondata om deg for å kunne drive sin virksomhet, f.eks. for å kunne inngå avtaler med kunder, og til behandling av kunders kontaktdata (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) på bakgrunn av deres ønsker og henvendelser, for å kunne utvikle og levere konsepter og produkter, samt relaterte ytelser innenfor områder som relaterer seg til klær, sko, hodeplagg og tilbehør, til administrative- og markedsføringsmessige formål f.eks. behandling av kunders interesse- og fokusområder, avklaringer av Ball’s produkter og ytelsers spredning, hvorvidt Balls Handelsbetingelser er akseptert, hvorvidt det er bedt om å motta uoppfordrede henvendelser, hvorvidt det har skjedd påmelding til Club Zizzi, til å sende tilbud, invitasjoner, nyheter, konkurranser, spørreskjema, samt til tekniske formål.

3.3 Ball forplikter seg til kun å behandle persondata i det omfang det er nødvendig for ovennevnte formål.


4. INNSAMLING OG BRUK AV OPPLYSNINGER

4.1 Ball samler inn persondata når du blir registreret som Club Zizzi medlem, når du benytter deg av hjemmesiden og/eller nettbutikken under www.zizzi.no, samt når du benytter deg av Facebook-siden.

4.2 Ball kan også motta persondata og andre opplysninger om deg fra forretningspartnere.

4.3 Ball mottar og registrerer automatisk opplysninger i Ball’s serverlogg fra din nettleser, bl.a. cookies. Ball har utarbeidet ”Informasjon om bruken av Cookies”, som kan leses på hjemmesiden under www.zizzi.no.


5. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OG OFFENTLIGGJØRELSE

5.1 Ball vil ikke utlevere eller selge dine persondata til tredjepart.

5.2 Ball vil imidlertid – hvis det er nødvendig - gi dine persondata videre til andre firmaer, personer eller myndigheder i følgende tilfeller:

5.2.1 Hvis Ball har fått din tillatelse til dette;

5.2.2 Ball er nødt til å dele opplysningene for å kunne levere det produkt eller den tjeneste, som du har bedt om;

5.2.3 Ball reagerer på stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser;

5.2.4 Ball oppdager, at dine handlinger ved bruk av Ball produkter og/eller tjenester er i strid med Balls Handelsbetingelser, denne Personvernerklæringen eller Balls informasjon om bruk av cookies og/eller den til enhver tid gjeldende lovgivning;

5.2.5 Ball er forpliktet til å gi videre opplysninger i henhold til lov;

5.3.1 Uavhengig av ovenstående gir du ved tiltredelse av denne Personvernerklæring uttrykkelig samtykke til, at Ball kan gi videre persondata om deg til Balls andre konsernselskaper, herunder Ball ApS og Ball Wholesale ApS, samt til Balls samarbeidspartnere Loyalitetsbyrået Bazaki ApS, som administrerer Club Zizzi på vegne av Ball, samt til Balls IT-leverandører Raptor, Inmobile Aps og Hedal Kruse Brohus, forutsatt at ingen av disse bruker dine persondata i større utstrekning enn det som er beskrevet her.


6. MULIGHETER FOR Å REDIGERE OG SLETTE PERSONDATA

6.1 Dine persondata blir først slettet eller endret, når du enten ber Ball om å gjøre dette, når Ball selv vurderer at Ball ikke lenger har bruk for dine opplysninger, eller hvis dine personopplysninger skal endres.

6.2 Uansett pkt. 6.1. er Ball derimot, av hensyn til regnskapslovgivningen, forpliktet til å oppbevare noe av din persondata i minimum 10 år fra din siste bestilling på Nettbutikken.

6.3 Hvis du selv på et tidligere tidspunkt, enn beskrevet i pkt. 6.2, ønsker å slette eller endre dine persondata, skal du skriftlig kontakte Ball (se kontaktdata nedenfor).


7. INNSIKT

7.1 Du kan til enhver tid be Ball om å opplyse hvilken spesifikk informasjon Ball har registrert om deg, og til hvilket formål informasjonen har blitt brukt.

7.2 Du kan rette henvendelser til: Ball Wholesale A/S, Kløvermarken 29, 7190 Billund, e-postdresse: kundeservice@zizzi.no.


8. ENDRINGER I BALLS PERSONVERNERKLÆRING

8.1 Oppbevaring av persondata er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning.

8.2 Ball kan løpende og fritt revidere denne Personvernerklæring.

8.3 Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæring kan finnes på hjemmesiden under domenenavnet www.zizzi.no. Eventuelle endringer, justeringer, revideringer m.m. vil være gjeldende fra tidspunktet det offentliggjørelses på hjemmesiden - og vil også vøre gjeldende for tidligere registrert persondata.

Februar 2017